IMG_9883.JPG

About me

Passion for creativity;

drawing, painting and constructing things has always been within me. I get inspiration from different environments, nature and daily encounters. This is reflected in my work in various disciplines such as painting, sculpture and design. My projects are often pure artistic interpretations in different themes but I also love to put myself in the borderland between art and design.

Educated at University College of Arts, Crafts and design, The School of the Association of Friends of Textile Art (HV), Capellagården and Mid Sweden University.

Based in Stockholm, Sweden.

Om mig

Intresset för att vara kreativ;

att teckna, måla och att bygga saker har alltid funnits inom mig. Inspiration hämtar jag i miljöer, naturen och i möten med människor, vilket återspeglas i mitt arbete inom olika discipliner såsom måleri, skulptur och formgivning. Mina projekt är ofta rena konstnärliga gestaltningar i olika teman men jag befinner mig också gärna i gränslandet mellan konst och design.

Utbildad på Konstfack, Handarbetets Vänner (HV), Capellagården och Mittuniversitetet inom konst och design.

Boende och verksam i Stockholm.

Get in touch

Name *
Name
 

 

Follow me

Go to my store